Category: Hộp Nhựa Thực Phẩm

Hộp Elip – X.130

Previous Next Màu Sắc : Trắng | Kích Thước : 173x112x68mm Hộp Elip – X.130Hộp Đựng Thực Phẩm

Hộp Vuông – V.140

Previous Next Màu Sắc : Trắng | Kích Thước : 161x148x66mm Hộp Vuông – V.140Hộp Đựng Thực Phẩm