Category: Hộp Nhựa Thực Phẩm

Hộp Elip – X.130

Previous Next Màu Sắc : Trắng | Kích Thước : 173x113x50mm Hộp Elip – X.130Hộp Đựng Thực Phẩm

Hộp Tròn – T.150

Previous Next Màu Sắc : Trắng | Kích Thước : Đường kính: 148 – Cao 60mm Hộp Tròn – T.150Hộp Đựng Thực Phẩm

Hộp Vuông – V.140

Màu Sắc : Trắng | Kích Thước : 160x146x66mm Hộp Vuông – V.140Hộp Đựng Thực Phẩm